Wie zijn wij al meer dan 40 jaar lang?

Sport en Spel Vereniging De Meerbloem biedt de gelegenheid om op eigen niveau in de zaal te sporten en/of te zwemmen. SSV De Meerbloem is opgericht voor(ex-) hartpatiënten, zowel patiënten die een infarct hebben gehad, als voor hen die geopereerd of gedotterd zijn of die last hebben van angina pectoris, hartritmestoornissen en dergelijke, of die een ICD hebben gekregen.

Sinds 2012 kunnen ook longpatiënten (bijv. COPD) bij onze vereniging meedoen aan onze activiteiten. Het sporten geschiedt onder leiding van ervaren sportinstructeurs. Voor de veiligheid van de leden zijn ambulanceverpleegkundigen en/of huisartsen aanwezig tijdens het sporten.

Het gezamenlijk sporten is een grote stimulans, evenals de gezelligheid, de kameraadschap en de onderlinge uitwisseling van ervaringen. Sinds januari 2011 heeft “de Meerbloem” het bijzondere lidmaatschap van de landelijke organisatie “De Hart & Vaatgroep” verkregen.

De persoonlijke conditie/prestatie speelt binnen de vereniging geen grote rol. Wel verwachten we van een deelnemer, indien mogelijk, een wekelijkse inzet om in conditie te blijven.

 

A.E.D Cursus

Reanimeren is iets dat iedereen kan leren. In een training van ongeveer 4 uur leert u hoe u iemand met een circulatiestoornis (hartstilstand) op de best mogelijke manier kunt helpen. Met de vaardigheden die u op deze cursus leert, kunt u de kans op overleven van het slachtoffer aanzienlijk vergroten. De instructeur leert u een aantal stappen die u moet doorlopen wanneer u geconfronteerd wordt met een slachtoffer van een hartstilstand.

reanimatiecursus

U leert het slachtoffer te beademen en borstcompressie (hartmassage) te geven en een AED te gebruiken. AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Met behulp van de AED kunt u het hart van het slachtoffer een kleine elektrische schok geven. Deze schok helpt het hart mogelijk weer op gang. Met behulp van de AED geeft u het slachtoffer een nog grotere kans te overleven.

De Meerbloem geeft u de gelegenheid om op een ontspannen manier de vaardigheid van reanimeren te leren. U en uw directe familieleden kunnen de cursus via onze vereniging volgen door zich in te laten schrijven. Bij voldoende belangstellenden starten we een nieuwe cursus (2 avonden).
Met grote regelmaat verzorgt de vereniging ook een AED-cursus.  Deze cursus met zijn levensreddende mogelijkheden – zoals reeds herhaaldelijk in de praktijk is gebleken – de starters cursus staat gepland in maart , april of juni. De herhaal cursus staat gepland in september. De cursus omvat 2 avonden voor starters en 1 avond voor herhalers (eens per 2 jaar). U ontvangt een instructieboekje en een certificaat van de eveneens gecertificeerde instructeur (Hart-en Vaatstichting), Rob Philips de organisatie ligt bij Miriam van Oosterom en Rob Philips . Het gebruik van een AED is overigens een slotonderdeel van de RAC, dus geen aparte cursus.  De kosten voor de start cursus zijn voor leden en partners € 30 en voor niet leden €35.
De kosten voor de herhaal cursus zijn voor leden en partners€ 20 en voor niet leden € 25.
Leden of hun partners hebben voorrang.

 

Wat doen wij?

Hartfalen is een ingrijpende gebeurtenis. Eerst was alles vanzelfsprekend, het lichaam deed wat er van werd verlangd. Werk, sport, plezier maken en zonder erbij na te denken, ging alles vanzelf.
Na het krijgen van een hartprobleem is het opeens anders. De motor van het lichaam vertoonde een defect. Wat kan nog wel en wat kan niet meer? Er is vaak onzekerheid en soms angst.

Als je COPD hebt, krijg je het snel benauwd. Bij deze aandoening werken je longen en luchtwegen niet meer zoals het hoort. Hierdoor heb je waarschijnlijk vooral moeite met uitademen. Helaas blijft dat je hele leven zo, want COPD is niet te genezen en wordt langzaam erger. COPD treedt meestal pas na je 40e op. Veel mensen blijven lang met klachten rondlopen. Maar als je niets doet, worden de klachten steeds erger. Het is daarom belangrijk om al bij de eerste klachten naar de huisarts te gaan.

Tijdens de revalidatie en na ontslag uit het ziekenhuis moet het zelfvertrouwen stapje voor stapje worden teruggewonnen. Men ziet de eigen prestaties, men bekijkt met de revalidatiearts het inspanningscardiogram, maar men blijft ondanks dit alles toch angstig om na revalidatie weer te gaan sporten.

Sport en Spel vereniging De Meerbloem biedt de mogelijkheid om het uithoudingsvermogen te vergroten en jou angst te overwinnen door onder vakkundige en medische begeleiding en met lotgenoten te sporten. Dit kan het hele jaar in de zaal en in het zwembad en in de zomer op de fiets (zie verder de activiteiten).