Reanimatie / A.E.D. cursus

Reanimeren is iets dat iedereen kan leren. In een training van ongeveer 4 uur leert u hoe u iemand met een circulatiestoornis (hartstilstand) op de best mogelijke manier kunt helpen. Met de vaardigheden die u op deze cursus leert, kunt u de kans op overleven van het slachtoffer aanzienlijk vergroten. De instructeur leert u een aantal stappen die u moet doorlopen wanneer u geconfronteerd wordt met een slachtoffer van een hartstilstand.

reanimatiecursus

U leert het slachtoffer te beademen en borstcompressie (hartmassage) te geven en een AED te gebruiken. AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Met behulp van de AED kunt u het hart van het slachtoffer een kleine elektrische schok geven. Deze schok helpt het hart mogelijk weer op gang. Met behulp van de AED geeft u het slachtoffer een nog grotere kans te overleven.

De Meerbloem geeft u de gelegenheid om op een ontspannen manier de vaardigheid van reanimeren te leren. U en uw directe familieleden kunnen de cursus via onze vereniging volgen door zich in te laten schrijven. Bij voldoende belangstellenden starten we een nieuwe cursus (2 avonden).
Met grote regelmaat verzorgt de vereniging ook een AED-cursus.  Deze cursus met zijn levensreddende mogelijkheden – zoals reeds herhaaldelijk in de praktijk is gebleken – de starters cursus staat gepland in maart , april of juni. De herhaal cursus staat gepland in september. De cursus omvat 2 avonden voor starters en 1 avond voor herhalers (eens per 2 jaar). U ontvangt een instructieboekje en een certificaat van de eveneens gecertificeerde instructeur (Hart-en Vaatstichting), Rob Philips de organisatie ligt bij Miriam van Oosterom en Rob Philips . Het gebruik van een AED is overigens een slotonderdeel van de RAC, dus geen aparte cursus.  De kosten voor de start cursus zijn voor leden en partners € 30 en voor niet leden €35.
De kosten voor de herhaal cursus zijn voor leden en partners€ 20 en voor niet leden € 25.
Leden of hun partners hebben voorrang. Zie voor verdere informatie onder menuoptie “Activiteiten”.