Sponsorinformatie

Sponsoring speelt de laatste jaren een steeds grotere rol binnen het verenigingsleven. Dit geldt niet alleen voor de professionele sportbeoefening. Ook op lokaal en regionaal niveau is sponsoring van verenigingen als de SSV De Meerbloem een normaal verschijnsel geworden.

In toenemende mate is sponsorgeld nodig om de verenigingen draaiende te houden. We hoeven alleen maar te wijzen op de oplopende kosten voor de huur van sportlocatie en de gevolgen van de terugtredende overheid op het vlak van subsidiëring. Om een aantrekkelijke partner te zijn voor het bedrijfsleven zal een vereniging steeds meer ingericht moeten worden als een bedrijf.

Natuurlijk kent een sponsorovereenkomst twee partijen. Elke partij heeft hierbij zijn eigen ideeën en verwachtingen. Een sponsor wil SSV De Meerbloem en haar media benutten om zijn naamsbekendheid in de regio te vergroten en zijn producten en of diensten onder de aandacht van een breed publiek in de regio te brengen. SSV De Meerbloem beoogt met behulp van de door de sponsor geleverde financiële en of materiële middelen de continuïteit van de sportbeoefening te waarborgen.