Organisatie

Hieronder wordt de organisatiestructuur weergegeven zoals deze binnen S.S.V. de Meerbloem van toepassing is.

Bestuursmodel is gebaseerd op het maximale aantal leden van 250. Dit model sluit aan op de statuten van de vereniging.

Dagelijks Bestuur (DB) richt zich op vraagstukken, die met de strategie en met financiële zaken van de vereniging te maken hebben.

Algemeen Bestuur (AB) houdt zich bezig met de meer operationele zaken.

Functies binnen De Meerbloem:
De Meerbloem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledenadministratie wordt gedaan door Harrie Zonderop.
Voor het aanmelden of afzeggen kunt U mailen naar: harriezonderop@demeerbloem.nl

Afzeggingen (schriftelijk)  of vragen kunt u richten aan ons correspondentieadres:
De Meerbloem
Postbus 225
2700 AE Zoetermeer

Zoetermeerpas: houders van een Zoetermeerpas kunnen de kortingscheques (nrs. 3 en 4) inleveren bij de ledenadministratie. De cheques moet wel uiterlijk 15 september, i.v.m. een tijdig verwerking in de contributie administratie, worden ingeleverd bij de ledenadministratie van De Meerbloem.

De korting van de cheques (momenteel € 60,– per cheque) wordt gedurende het seizoen 2013 – 2014 gelijkmatig in mindering gebracht op de verschuldigde contributie per kwartaal (2013 per 1/7, 1/10 en 2014 per 1/1 en 1/4) .

LET OP: Alleen de cheques, die door de ledenadministratie of andere bestuursleden daadwerkelijk zijn ontvangen, kunnen worden verrekend. Het is daarom geheel voor eigen risico om aan andere leden van De Meerbloem te vragen om de betreffende cheques aan de ledenadministratie af te geven.