Documenten

Op deze pagina kunt u een aantal documenten downloaden:

Agenda ALV 2016:

 

Verslagen van ALV 2015:   Worden z.s.m geplaatst

Documenten voor ALV 2016:  Worden z.s.m geplaatst

  • Jaarverslag sportjaar 2015 secretaris
  • Financieelverslag over 2015 van SPORT 2
  • Boekhouding 2015 – Baten
  • Boekhouding 2015 – Lasten
  • Boekhouding 2015 – Activa
  • Boekhouding 2015 – Passiva
  • Begroting 2016  –  Inkomsten
  • Begroting 2016  –  Uitgaven

Verder: