Ereleden

Ereleden en leden van verdienste zijn personen, die wegens hun bijzondere verdienste jegens de vereniging door een Algemene ledenvergadering met een meerderheid van drie/vierde der geldig uitgebrachte stemmen als zodanig zijn gekozen. Zij zijn van de verplichting tot contributie betaling ontheven, indien zij niet meer aan de oefeningen der vereniging deelnemen. Zulks wordt geacht te zijn, indien zij langer dan zes maanden niet meer aan de oefeningen hebben deelgenomen.

Ereleden:

 • de heer J. van de Broecke, Jan
 • de heer R.A. Elings, Roel
 • de heer G. Killesteyn, Bill
 • de heer H. de Leeuw, Henk
 • mevrouw A. van der Kooij, Astrid
 • de heer A.W. van den Broek, André
 • mevrouw L.T. Slats – van der Mey, Linda
 • de heer A.M. Ochse, Anton
 • de heer J. de Graaff, Joop
 • de heer H.M. Hermans, Herman

 

Leden van verdienste:

 • huisarts L. van Maurik, Leo
 • huisarts P.H. van Putten, Peter
 • mw. J. Bakker, Joke
 • dhr. F. Beekhuizen,, Ferry
 • mw. T. (Tiny) en dhr. H.  Bierman, Hans
 • huisarts  R. Mulder, Ruud
 • dhr. H. van Schendel, Harry
 • dhr. Th. Sebel, Theo
 • huisarts K. Wind
 • mw. P. Slootweg
 • dhr. H. Zonderop